501 240 494 impreag@wp.pl

Uprawnienia zawodowe

– Studium Handlu Zagranicznego (Warszawa)
– Studium Menedżerów Kultury – Uniwersytet Adama Mickiewicza (Poznań)
– Studia wyższe – „Marketing i Zarządzanie”, zakończone pracą dyplomową z tematu; „Reklama i jej wpływ na świadomość i podświadomość” – Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych (Poznań 2002)